בית תג "פאה נכרית"

שער הפאה מעבודה זרה.

יופי יהודי
0
0
הודעות קשורות: לנשים בלבד : זבולון רבייב מחקר על הילת האדם מרן הגאון הרב משה שטרנבוך שליט"א ע"ז בפאות – לשמור על קדושת המחנה שקר החן -בהיתר פאה נכרית. מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל הגאון הרב שמואל אויערבך שליט"א מרן הגאון הרב עובדיה יוסף זוצק"ל מרן הרב אלישיב זצ"ל הגאון ר' עזריאל אויערבך שליט"א פאות זמנינו […]

חשיפה – הרב עזריאל אויערבך והגריש אלישיב – שער טבעי אסור

יופי יהודי
0
0
הודעות קשורות: חשיפה – מרן הגר"ח קנייבסקי פאה במראה טבעי אסורה! וידאו מצגת – כיסוי ראש חשיפה – מרן הגרח קנייבסקי – פאה במראה טבעי אסורה ! הקלטה פאות זמנינו במשנתם של גדולי הדור – וידאו לנשים בלבד : זבולון רבייב מחקר על הילת האדם הגאון ר' עזריאל אויערבך שליט"א מצגת חיזוק – כיסוי ראש […]

חשיפה – מרן הגר"ח קנייבסקי פאה במראה טבעי אסורה! וידאו

יופי יהודי
1
0
הודעות קשורות: חשיפה – הרב עזריאל אויערבך והגריש אלישיב – שער טבעי אסור חשיפה – מרן הגרח קנייבסקי – פאה במראה טבעי אסורה ! הקלטה מרן הרב אלישיב זצ"ל מצגת – כיסוי ראש פאות זמנינו במשנתם של גדולי הדור – וידאו לנשים בלבד : זבולון רבייב מחקר על הילת האדם מרן הרב עובדיה יוסף זצוק"ל […]

חשיפה – מרן הגרח קנייבסקי – פאה במראה טבעי אסורה ! הקלטה

יופי יהודי
0
0
הודעות קשורות: חשיפה – מרן הגר"ח קנייבסקי פאה במראה טבעי אסורה! וידאו חשיפה – הרב עזריאל אויערבך והגריש אלישיב – שער טבעי אסור מרן הגאון הרב עובדיה יוסף זוצק"ל מרן הרב אלישיב זצ"ל הגה"צ הרב דן סגל שליט"א הרב המגיד הרב שלום שבדרון זצ"ל רבי צבי הירש שפירא זצ"ל – דרכי תשובה מרן הגאון הרב […]

לנשים בלבד : זבולון רבייב מחקר על הילת האדם

יופי יהודי
2
0
הודעות קשורות: מרן הרב אלישיב זצ"ל שער הפאה מעבודה זרה. פאות זמנינו במשנתם של גדולי הדור – וידאו ע"ז בפאות – לשמור על קדושת המחנה שקר החן -בהיתר פאה נכרית. מרן הרב עובדיה יוסף זצוק"ל מרן הגאון הרב עובדיה יוסף זוצק"ל מצגת – כיסוי ראש מרן הגאון הרב משה שטרנבוך שליט"א סוגיה דפאה נכרית

ע"ז בפאות – לשמור על קדושת המחנה

יופי יהודי
0
0
קונטרס "לשמור על קדושת המחנה" ראיות ברורות על מקור השערות בפאות של ימינו. לשמור על קדושת המחנה לחץ כאן   הודעות קשורות: שקר החן -בהיתר פאה נכרית. סוגיה דפאה נכרית הרב אברהם מאיר ליפשיץ שליט"א הרב אברהם זיאת מרן הגאון הרב עובדיה יוסף זוצק"ל מצגת – כיסוי ראש מרן הרב אלישיב זצ"ל רבי צבי הירש […]

הרב דוב גרשון מלצר – קריית הרצוג בית חנוך

יופי יהודי
0
0
הרב דוב גרשון מלצר – קריית הרצוג בית חנוך  מוצ"ש שמיני תשע"ו הערה נחוצה על דברי הרב בדעת המשנה ברורה, דעתו מוכחת בכמה מקומות ההיפך מדברי הרב ראו בהערה המצורפת בעמוד זה, ההערה הזו נלקחה מ קונטרס בגדי תפארתך המובא כאן הודעות קשורות: הרב יהודה אריה שווארץ – קריית הרצוג בית חנוך הרב דוד הלל – קריית […]

מרן הרב אלישיב זצ"ל

יופי יהודי
0
0
שיעור באידיש בעניין כיסוי הראש. להאזנה   האזינו  מדקה ה  22 תרגום דברי מרן. מכתב הגרמ"מ קארפ שליט"א והנה התרגום: (התרגום מצוטט מתוך ספר בשם 'מראות הצובאות' של הרב לוגאסי, אני לא מבינה אידיש, אם יש פה מישהי שמבינה אידיש, היא יכולה לאמת האם התרגום נכון) "ולמעשה יש להוסיף עוד פרט, אף שיש חילוקי דעות אם מותר […]

מרן הגאון הרב עובדיה יוסף זוצק"ל

יופי יהודי
0
0
מרן הגר"ע יוסף זצ"ל מכתב הודעות קשורות: כנסים בנושא כיסוי ראש – פאה מרן הרב אלישיב זצ"ל מרן הגאון הרב ראובן קרלינשטין הגה"צ הרב דן סגל שליט"א מרן בעל "שבט הלוי" שליט"א מרן הגאון רבי מיכל יהודה ליפקוביץ זצ"ל הרב המגיד הרב שלום שבדרון זצ"ל גדולי ישראל – פאה מרן הגרי"ש אלישיב – הקלטה נדירה! […]

מצגת – כיסוי ראש

יופי יהודי
0
-1
אוסף מובחר בעניין כיסוי הראש בפאה נכרית. מרן הגרי"ש אלישיב זוצק"ל מרן הרב שמואל הלוי וואזנר זוצק"ל מרן ראש הישבה הרב שטיינמן שליט"א מרן הגר"נ קרליץ שליט"א הודעות קשורות: מצגת חיזוק – כיסוי ראש מרן הרב אלישיב זצ"ל פאות זמנינו במשנתם של גדולי הדור – וידאו דעת תורה כיסוי ראש – פאה וידאו חרדים לגורלינו. […]

שקר החן -בהיתר פאה נכרית.

יופי יהודי
0
0
האמת שמסתתרת מאחרי הקונטרס חן וכבוד  לצפייה בקונטרס שקר החן לחץ כאן הקונטרס חן וכבוד שם לו למטרה להתיר את הפאות הנכריות בכל אופן ובכל צורה ובכל דרך שהיא תוך שהוא מפרט כי ישנה אפילו עדיפות בדבר ואפילו בפאות ימינו שהינם יפות הרבה יותר מהשער הטבעי עצמו, וגם שער הודו הינו בכלל ההיתר דבר הנוגד את דעתם של […]

רבי צבי הירש שפירא זצ"ל – דרכי תשובה

יופי יהודי
0
0
הגאון ר צבי הירש שפירא בעל דרכי תשובה. ( מלפני מאה שנה ) בספרו תפארת בנים. סימן ב, עמוד רלח , שאלה בדבר שאלתו בשוחט ובודק שבא לעירכם וביקש לקבלו ולמנותו לשוחט ובודק דמתא ( של העיר ) ונודע לכם שאשתו מתקשטת בפיאה נוכרית, ו ( כנראה חסר וכן ) הרבה אנשים בעירכם עאפ"כ , […]

מרן הגאון הרב משה שטרנבוך שליט"א

יופי יהודי
0
0
שו"ת 'תשובות והנהגות' ח"ד סי' רצ"ד ראוי להעיר… שהרבה פעמים העיקר אצלה בבחירת הפאה הוא שלא יהא ניכר כפאה אלא שיהא נראה כשערותיה… והחתן הבן תורה נכשל בברכות לבטלה, ובאיסור פריצות, וחילול השם רח"ל שחוטא ומחטיא ותורתו לא מתקבלת… ובעיקר ההיתר לכסות הראש בפאה נכרית, ידוע שבשעתו התנגדו לזה גדולים ממדינות שונות, ובישוב הישן בעיה"ק […]

הגאון ר' עזריאל אויערבך שליט"א

יופי יהודי
0
0
לכבוד האברכים העוסקים בחיזוק הצניעות. באשר לבקשתכם שאכתוב את אשר על ליבי בענין הפאות המצויות כיום, הנה המבוגרים שבינינו בודאי זוכרים כיצד היתה נראית צורת הפאות שהלכו בעבר, לפני שלושים וארבעים שנה, שהיו השערות יציבות ועומדות במקומם כמקשה אחת, ולא כצורת הפאות שהולכים בהם היום שהשערות מתפשטות להלן מן הראש ונעות ונדות, אשר פאות כאלו […]