בית מכתבים כיסוי ראש מכתבים הגאון ר' עזריאל אויערבך שליט"א

הגאון ר' עזריאל אויערבך שליט"א

הגאון ר' עזריאל אויערבך שליט"א
0

הרב עזריאל אויערבך 001לכבוד האברכים העוסקים בחיזוק הצניעות.
באשר לבקשתכם שאכתוב את אשר על ליבי בענין הפאות המצויות
כיום, הנה המבוגרים שבינינו בודאי זוכרים כיצד היתה נראית צורת
הפאות שהלכו בעבר, לפני שלושים וארבעים שנה, שהיו השערות
יציבות ועומדות במקומם כמקשה אחת, ולא כצורת הפאות
שהולכים בהם היום שהשערות מתפשטות להלן מן הראש ונעות
ונדות, אשר פאות כאלו מנוגדות לצניעות ]גם כשאינן ארוכות[
ואינן מבטאות כלל רצון לכסות את הראש, וברור שפאות אלו לא
שערום אבותינו ורבותינו, ולא בכזאת נהגו אצל גדולי ישראל
שהלכו נשותיהם בפאה. ומאד יש להצטער על מצב זה שנתהווה
אצלנו, והלואי שנזכה שיתוקן הדבר.
אליעזר הלוי דינר
כבר התריעו על כך מרנן ורבנן ובכללם מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל
על הפאות הנ"ל, ועל הארוכות, וגם אאמו"ר מרן זלה"ה כאב את
כאבו על סוגי הפאות הנ"ל, והיה מחניך קדוש.
עזריאל אויערבאך

כתוב תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *