בית מכתבים לימוד הלכות

לימוד הלכות

לימוד הלכות – מכתבים

יופי יהודי
0
0
הודעות קשורות: מרן הגר"ח קניבסקי עונה לשאלות איזה בגדים מותרים או אסורים. בגדי גינס חצאית קצרה – פסק מגדולי ישראל פסקי מרן הגרש"ז אויערבך אוסף מכתבים עובי הגרביים והחצאית בגדי תפארתך – לנשים הרב ניסים קרליץ – שוק באישה הרב דוב גרשון מלצר – קריית הרצוג בית חנוך הרה"ג רבי יהודה ליס שליט"א