בית מאמרים

מאמרים

מכתב מר' אהרון רוט זצ"ל, תלמיד השומר אמונים ר' אהרון ראטה זצוק"ל

יופי יהודי
0
0
בס"ד וכתב בספר "מה טובו אהליך יעקב" (לר' אהרון רוט זצ"ל, תלמיד השומר אמונים ר' אהרון ראטה זצוק"ל, עמוד ב') וז"ל : "כ"ק מרן האדמו"ר זי"ע (ר' אהרון ראטה) הקים עולו של צניעות בדורינו, בדור האחרון הזה, כי ידוע וגם מובא זאת כמה פעמים בספרי כ"ק מרן זי"ע כי הדור האחרון הזה אינו דומה כלל […]

הרב משה פינשטיין זצ"ל

פאה נכרית הלכה למעשה

יופי יהודי
0
0
פאה נכרית הלכה למעשה לחץ כאן הודעות קשורות: שומרי החומות ע"ז בפאות – לשמור על קדושת המחנה סוגיה דפאה נכרית שקר החן -בהיתר פאה נכרית. הרב אברהם מאיר ליפשיץ שליט"א סוד הצניעות – לפי תורת הקבלה הרב אברהם זיאת ספרים וחוברות עלונים וספרים צניעות, חינוך ילדים ועוד הרה"ג רבי יהודה ליס שליט"א

שומרי החומות

צניעות מהי – בעצתך תנחני

יופי יהודי
0
0
הודעות קשורות: יופי על פי ההלכה הרב משה שאול קליין הרב אביעזר פילץ הרב יששכר מאיר מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א מרן הרב שמואל הלוי וואזנר מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל סוד הצניעות – לפי תורת הקבלה הנביא ישעיהו חובת האברכים

יופי על פי ההלכה

שומרי החומות

יופי יהודי
0
0
קונטרס שומרי החומות – לחץ כאן הודעות קשורות: פאה נכרית הלכה למעשה סוגיה דפאה נכרית סוד הצניעות – לפי תורת הקבלה לנשים בלבד : זבולון רבייב מחקר על הילת האדם ע"ז בפאות – לשמור על קדושת המחנה שקר החן -בהיתר פאה נכרית. הרב אברהם מאיר ליפשיץ שליט"א ספרים וחוברות אוסף מכתבים מרן בעל "שבט הלוי" […]

פאה נכרית הלכה למעשה

ע"ז בפאות – לשמור על קדושת המחנה

יופי יהודי
0
0
קונטרס "לשמור על קדושת המחנה" ראיות ברורות על מקור השערות בפאות של ימינו. לשמור על קדושת המחנה לחץ כאן   הודעות קשורות: שקר החן -בהיתר פאה נכרית. סוגיה דפאה נכרית הרב אברהם מאיר ליפשיץ שליט"א הרב אברהם זיאת מרן הגאון הרב עובדיה יוסף זוצק"ל מצגת – כיסוי ראש מרן הרב אלישיב זצ"ל רבי צבי הירש […]

שקר החן -בהיתר פאה נכרית.

פסקי מרן הרב שמואל הלוי וואזנר

יופי יהודי
0
0
הודעות קשורות: חצאית קצרה – פסק מגדולי ישראל בגדי גינס הגרביים – פסקים עובי הגרביים והחצאית פסקי מרן הגרש"ז אויערבך הרב ניסים קרליץ – שוק באישה הפרדה בתחבורה ציבורית שאלה: איפה ברגל מתחיל המקום הגורם להרהור, שהחצאית חייבת לכסות? חינוך הילדים מרן הגר"ח קניבסקי עונה לשאלות איזה בגדים מותרים או אסורים.

חצאית קצרה – פסק מגדולי ישראל

חובת האברכים

יופי יהודי
0
0
הודעות קשורות: הרב משה שאול קליין הרב אביעזר פילץ מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א מרן הרב מיכל יהודה ליפקוביץ מרן הרב שמואל הלוי וואזנר מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל הרב יששכר מאיר סוד הצניעות – לפי תורת הקבלה הנביא ישעיהו

הרב משה שאול קליין

הרב משה שאול קליין

יופי יהודי
0
0
הודעות קשורות: הרב אביעזר פילץ מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א מרן הרב מיכל יהודה ליפקוביץ מרן הרב שמואל הלוי וואזנר מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל הרב יששכר מאיר הרב אברהם מאיר ליפשיץ שליט"א סוד הצניעות – לפי תורת הקבלה הנביא ישעיהו

הרב אביעזר פילץ

הרב אביעזר פילץ

יופי יהודי
0
0
הודעות קשורות: מרן הרב שמואל הלוי וואזנר מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א מרן הרב מיכל יהודה ליפקוביץ הרב יששכר מאיר מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל הרב אברהם מאיר ליפשיץ שליט"א סוד הצניעות – לפי תורת הקבלה הרבנית לייפער תחי' הנביא ישעיהו

מרן הרב שמואל הלוי וואזנר

הרב יששכר מאיר

יופי יהודי
0
0
הודעות קשורות: מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א מרן הרב מיכל יהודה ליפקוביץ מרן הרב שמואל הלוי וואזנר מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל הרב אברהם מאיר ליפשיץ שליט"א סוד הצניעות – לפי תורת הקבלה הרבנית ר שפירא הרבנית לייפער תחי' הנביא ישעיהו

מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א

מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א

יופי יהודי
0
0
הודעות קשורות: הרב משה שאול קליין הרב אביעזר פילץ מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א מרן הרב מיכל יהודה ליפקוביץ מרן הרב שמואל הלוי וואזנר מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל הרב יששכר מאיר הרב אברהם מאיר ליפשיץ שליט"א סוד הצניעות – לפי תורת הקבלה הנביא ישעיהו

הרב משה שאול קליין

מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א

יופי יהודי
2
0
הודעות קשורות: חובת האברכים הרב משה שאול קליין הרב אביעזר פילץ מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א מרן הרב מיכל יהודה ליפקוביץ מרן הרב שמואל הלוי וואזנר הרב יששכר מאיר מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל הרב אברהם מאיר ליפשיץ שליט"א הרבנית לייפער תחי'

חובת האברכים

מרן הרב מיכל יהודה ליפקוביץ

יופי יהודי
0
0
הודעות קשורות: הרב אביעזר פילץ מרן הרב שמואל הלוי וואזנר מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א חובת האברכים הרב משה שאול קליין מכתב למנהלות ולמורות מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל הרב יששכר מאיר הפרדה בתחבורה ציבורית

הרב אביעזר פילץ

מרן הרב שמואל הלוי וואזנר

יופי יהודי
0
0
הודעות קשורות: חובת האברכים הרב משה שאול קליין הרב אביעזר פילץ מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א מרן הרב מיכל יהודה ליפקוביץ הרב יששכר מאיר מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל הרב אברהם מאיר ליפשיץ שליט"א סוד הצניעות – לפי תורת הקבלה

חובת האברכים

מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל

יופי יהודי
0
0
הודעות קשורות: חובת האברכים הרב משה שאול קליין הרב אביעזר פילץ הרב יששכר מאיר מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א מרן הרב מיכל יהודה ליפקוביץ מרן הרב שמואל הלוי וואזנר הרב אברהם מאיר ליפשיץ שליט"א סוד הצניעות – לפי תורת הקבלה

חובת האברכים

הגאון הצדיק רבי דן סגל שליט"א

יופי יהודי
0
0
שיחות מהרב דן סגל שליט"א אנו רואים שהקב"ה מרחם על כלל ישראל, ועושה כל טצדקי לזכות אותנו. כמה קידוש ה' יש כעת מנשים צדקניות, בנות ישראל הכשרות, שברגע ששמעו פסק, למרות שזה נוגע בציפור נפשם, ממש 'מחמדתן', מיד פרקו מעליהם. מצינו במצרים, שהציווי של הגאולה היה "משכו ידיכם מעבודה זרה", וכעת גם כן הקב"ה מצוה […]

הגה"צ הרב דן סגל שליט"א

הרב אברהם מאיר ליפשיץ שליט"א

יופי יהודי
0
0
בזכות נשים צדקניות – הרה"ג אברהם מאיר ליפשיץ שליט"א תקופה מיוחדת במינה שורה עלינו, מצב ממושך של תמיהות ותהיות לב, עוברות על כל אחד ואחד בפרט ועל הכלל כולו, המחלות האיומות, האסונות והחששות, הפכו לחלק מהנוף, מנוחת הנפש -מאיתנו והלאה. לא יאומן כי יסופר כמה הפליגה ונתרחקה ספינת תקופתנו מהאתמול הלא רחוק, שמחת החיים וטעם […]

הרב אברהם זיאת

סוד הצניעות – לפי תורת הקבלה

יופי יהודי
0
0
סוד הצניעות – לפי תורת הקבלה מאת הרב יקותיאל פיש שליט"א סוד הצניעות לצפיה לחץ כאן הודעות קשורות: שומרי החומות ספרים וחוברות עלונים וספרים צניעות, חינוך ילדים ועוד פאה נכרית הלכה למעשה הרוצות בתשובה הנביא ישעיהו מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א יופי על פי ההלכה צניעות מהי – בעצתך תנחני מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א

שומרי החומות

הרבנית ר שפירא

יופי יהודי
0
0
הרבנית ר שפירא חן אישה על בעלה. חן אשה על בעלה / הרבנית ר. שפירא תחי'     עיקר תקוות האשה בעולמה שבעלה יאהב אותה “חן אשה על בעלה”- “חן אשה תמיד על בעלה ואפילו היא מכוערת נושאת חן בעיניו” (סוטה מז)- חן זוהי מתנת חסד מאת ה'. זה במידה וזכתה, ואם לא יחפוץ הבורא […]

הרבנית לייפער תחי'

הרבנית לייפער תחי'

יופי יהודי
0
0
אחיות יקרות / הרבנית לייפער תחי'   יבוא יום שנצטרך לתת דין וחשבון לפני בורא כל העולמים, לפני מלך מלכי המלכים. ואז יתפוס בנו חיל ורעדה, באיזו טענה נגיע לבורא עולם, כשבורא עולם יגיד לנו, לימדו אתכן ואמרו לכן מהי התכלית של בת ישראל ומה תפקידה, ושאשה צריכה להיות צנועה כמו שכתוב: "היי אשה צנועה, […]

הרבנית ר שפירא

הרב דתהילות ישראל

יופי יהודי
0
0
הודעות קשורות: הרב אברהם מאיר ליפשיץ שליט"א נקודה של חינוך – אם בישראל עלונים וספרים צניעות, חינוך ילדים ועוד עקבתא דמשיחא הכתר אמה של מלכות אם בישראל הזוהר הקדוש- הברכה והקללה יופי על פי ההלכה הלכה יומית

הרב אברהם מאיר ליפשיץ שליט"א

הרב אברהם זיאת

יופי יהודי
0
0
הרב אברהם זיאת ותכס בצעיף.. בעניין מנהג השאל. ותכס בצעיף בענין המנהג הקדום בקהילות ישראל של לבוש הרדיד (שאל) הרב אברהם זיאת שליט"א פתיחה מקורות המנהג דברי הרמב"ם טעם ותועלת המנהג לקט קצר על מנהג קהילות ישראל הכוני פצעוני נשאו את רדידי מעלי עטרה ליושנה אגרת ברכה שאל ממני ואתנה פתיחה בגליון זה יתבאר בעזרת […]

הרב אברהם מאיר ליפשיץ שליט"א

הרוצות בתשובה

יופי יהודי
0
0
הרוצות בתשובה לחץ כאן הודעות קשורות: שלא נאבד בעבודה הלכה והנהגה במקומות עבודה הנהגות במקומות עבודה סוד הצניעות – לפי תורת הקבלה הרב אברהם זיאת סוגיה דפאה נכרית הרב אברהם מאיר ליפשיץ שליט"א מרן הרב שמואל הלוי וואזנר הרב משה שאול קליין חובת האברכים

שלא נאבד בעבודה

שלא נאבד בעבודה

יופי יהודי
0
0
שלא נאבד בעבודה לצפייה לחץ כאן   הודעות קשורות: הלכה והנהגה במקומות עבודה הנהגות במקומות עבודה הרוצות בתשובה הרב שלום ארוש : טעינו, רב לא מקבל נשים !! נשים לא עובדות בסביבת גברים ! שומרי החומות מי ירפא לך – לנשואים בלבד סוד הצניעות – לפי תורת הקבלה ספרים וחוברות סוגיה דפאה נכרית שאלה: מה […]

הלכה והנהגה במקומות עבודה

הנהגות במקומות עבודה

יופי יהודי
0
0
כללי הנהגה במקומות עבודה במקומות עבודה רבים, מצוי שעובדים יחדיו אנשים ונשים, מצב זה עלול להביא למכשולות חמורים בשל הקירבה התמידית בין העובדים והעובדות, לכן לכתחילה, גם הצריכה לעבוד מחוץ לבית, לא תעבוד כלל במקום שישנם גברים. ורק בשעת הדחק ודיעבד, תשאל רב מובהק על מקום העבודה המוצע, האם לפי תנאי המקום והמצב, העבודה בו […]

הלכה והנהגה במקומות עבודה

סוגיה דפאה נכרית

יופי יהודי
0
0
פאה נכרית מותר או אסור ? ניתוח מקיף ומעמיק בסוגיא נמצא בקונטרס הזה.   סוגיא דפאה נכרית לחץ כאן ! הודעות קשורות: שקר החן -בהיתר פאה נכרית. הרב אברהם מאיר ליפשיץ שליט"א הרב אברהם זיאת כנסים בנושא כיסוי ראש – פאה דעת תורה כיסוי ראש – פאה מרן הרב עובדיה יוסף זצוק"ל הרב בן ציון […]

שקר החן -בהיתר פאה נכרית.

שקר החן -בהיתר פאה נכרית.

יופי יהודי
0
0
האמת שמסתתרת מאחרי הקונטרס חן וכבוד  לצפייה בקונטרס שקר החן לחץ כאן הקונטרס חן וכבוד שם לו למטרה להתיר את הפאות הנכריות בכל אופן ובכל צורה ובכל דרך שהיא תוך שהוא מפרט כי ישנה אפילו עדיפות בדבר ואפילו בפאות ימינו שהינם יפות הרבה יותר מהשער הטבעי עצמו, וגם שער הודו הינו בכלל ההיתר דבר הנוגד את דעתם של […]

סוגיה דפאה נכרית

הלכה והנהגה במקומות עבודה

יופי יהודי
0
0
בס"ד הרב ואזנר מקומות עבודה הנהגות במקומות עבודה שלא נאבד בעבודה הרוצות בתשובה   הודעות קשורות: הנהגות במקומות עבודה שלא נאבד בעבודה מרן הרב ואזנר מקומות עבודה הרב שלום ארוש : טעינו, רב לא מקבל נשים !! נשים לא עובדות בסביבת גברים ! הרוצות בתשובה הצניעות והישועה הגרביים – פסקים בגדי גינס גדולי ישראל – […]

הנהגות במקומות עבודה

רבי צבי הירש שפירא זצ"ל – דרכי תשובה

יופי יהודי
0
0
הגאון ר צבי הירש שפירא בעל דרכי תשובה. ( מלפני מאה שנה ) בספרו תפארת בנים. סימן ב, עמוד רלח , שאלה בדבר שאלתו בשוחט ובודק שבא לעירכם וביקש לקבלו ולמנותו לשוחט ובודק דמתא ( של העיר ) ונודע לכם שאשתו מתקשטת בפיאה נוכרית, ו ( כנראה חסר וכן ) הרבה אנשים בעירכם עאפ"כ , […]

ע"ז בפאות – לשמור על קדושת המחנה

הזוהר הקדוש- הברכה והקללה

יופי יהודי
0
0
מחזק מאד הודעות קשורות: ספרים וחוברות הרב דתהילות ישראל ציטוטים קצרים – צניעות עלונים וספרים צניעות, חינוך ילדים ועוד בגדי צבעונין הנביא ישעיהו יופי על פי ההלכה אמה של מלכות הגאון ר יהונתן אייבישיץ הרבנית ר שפירא

ספרים וחוברות

הרה"ג רבי יהודה ליס שליט"א

יופי יהודי
0
0
כבוד הרה"ג שליט"א בעל הקונטרס… כבודו הראה לי את דבריו אשר הם דברים פשוטים בתכלית, ובוש אני ונכלם לחוות דעתי בנדון אשר כל גדו"י אשר אנו נשענים עליהם כבר כתבו דעתם כמש"כ בקונטרס, ומי יבוא אחר המלך מלכי רבנן כי לשחוק ייחשב שהאזוב אשר בקיר גם כתב דעתו אחריהם. אך מ"מ שמא יש ענין להטפל […]

הגאון הרב שמואל אויערבך שליט"א

בגדי צבעונין

יופי יהודי
0
0
בגדי צבעונין בחז”ל מוצאים בכמה וכמה מקומות שלבישת בגדים צבעוניים זהו דבר המביא לידי הרהור ותקלה ובפרט הצבע האדום שהוא הגרוע מכל, ויש גם מלאך מיוחד מן השמים שתפקידו להפיל לעבירה גברים על ידי הבגדים הצבעוניים של הנשים. כרבלתא בגמרא (מסכת ברכות כ.) מסופר שדורות הראשונים מסרו נפשם על קידוש השם, ומה הייתה מסירות נפשם? […]

יופי על פי ההלכה

הנביא ישעיהו

יופי יהודי
0
0
הנביא ישעיהו הנביא ישעיהו פרק מתוך החוברת: "דברי חיזוק בקיום מצות צניעות בת ישראל". בתקופת התנ"ך עדיין היו לעם ישראל נביאים שתפקידם היה להזהיר את העם מהפורענות המתרגשת לבוא בעקבות חטאיהם. עם ירידת הדורות, ככל שרבו החטאים, מתקיימת בנו הקללה הנוראה שממנה מזהיר אותנו ה' יתברך בספר דברים והיא הסתר הפנים. לא עוד נביאים וניסים […]

יופי על פי ההלכה

יופי על פי ההלכה

יופי יהודי
0
0
יופי על פי ההלכה מובא במדרש תנחומא (כי תשא סימן לא) "הלוחות ראשונות על שנתנו בפומבי, לפיכך שלטה בהם עין הרע ונשתברו. וכאן אמר לו הקדוש ברוך הוא אין לך יפה מן הצניעות, שנאמר, וּמָה ה' דּוֹרֵשׁ מִמְּךָ כִּי אִם עֲשׂוֹת מִשְׁפָּט וְאַהֲבַת חֶסֶד וְהַצְנֵעַ לֶכֶת" (מיכה ו, ח).   התורה מספרת לנו ששרה אמנו, […]

הנביא ישעיהו