בית סיפורים מעשים מגדולי הדורות

מעשים מגדולי הדורות

רבי שמואל סלאנט סיפור

יופי יהודי
0
0
"וְתַחַת חֲגוֹרָה נִקְפָּה"  (ישעיהו, ג, כד) פירוש רש"י:  מקום שחגרה שם יהיה ניקף נחתך בחבורות ורשומי מכות כמו ואחר עורי נקפו. פירוש מצודת דוד:  במקום שהיו חוגרות שם בתכשיטי פאר שמה יהיה שבירה ורציצה. פירוש מצודת ציון: נקפה – ענין שבירה ורציצה כמו ואחר עורי נקפו.   בימי הגאון הצדיק רבה של ירושלים רבי שמואל סלאנט […]