בית הלכות הלבוש כהלכתו הלכות

הלבוש כהלכתו הלכות

הפרדה בתחבורה ציבורית

יופי יהודי
0
0
הודעות קשורות: בגדי גינס חצאית קצרה – פסק מגדולי ישראל פסקי מרן הרב שמואל הלוי וואזנר מכתב למנהלות ולמורות מרן הרב מיכל יהודה ליפקוביץ פסקי מרן הגרש"ז אויערבך מרן הרב שך זצ"ל אוסף מכתבים הרה"ג בן ציון מוצפי שליט"א חיזוק ועידוד מרן הגר"ח קניבסקי עונה לשאלות איזה בגדים מותרים או אסורים.

בגדי גינס

יופי יהודי
0
0
הודעות קשורות: הגרביים – פסקים פסקי מרן הרב שמואל הלוי וואזנר חצאית קצרה – פסק מגדולי ישראל פסקי מרן הגרש"ז אויערבך הפרדה בתחבורה ציבורית מכתב למנהלות ולמורות עובי הגרביים והחצאית הרב ניסים קרליץ – שוק באישה מצגת חיזוק – כיסוי ראש מצגת – כיסוי ראש

חצאית קצרה – פסק מגדולי ישראל

יופי יהודי
0
0
הודעות קשורות: פסקי מרן הרב שמואל הלוי וואזנר בגדי גינס פסקי מרן הגרש"ז אויערבך הגרביים – פסקים עובי הגרביים והחצאית הפרדה בתחבורה ציבורית הרב ניסים קרליץ – שוק באישה הרב משה פינשטיין זצ"ל הגרביים מרן הגר"ח קניבסקי עונה לשאלות איזה בגדים מותרים או אסורים.

פסקי מרן הרב שמואל הלוי וואזנר

יופי יהודי
0
0
הודעות קשורות: חצאית קצרה – פסק מגדולי ישראל בגדי גינס הגרביים – פסקים עובי הגרביים והחצאית פסקי מרן הגרש"ז אויערבך הרב ניסים קרליץ – שוק באישה הפרדה בתחבורה ציבורית שאלה: איפה ברגל מתחיל המקום הגורם להרהור, שהחצאית חייבת לכסות? חינוך הילדים מרן הגר"ח קניבסקי עונה לשאלות איזה בגדים מותרים או אסורים.

הגרביים

יופי יהודי
0
0
הגרביים א. נאמר בגמרא: טפח באשה ערוה , שוק באשה ערוה (ברכות כד.). הלכות אלו נאמרו הן לגבי חובת כיסוי, הן לגבי אמירת דברים שבקדושה. כתב המשנה ברורה: כל גופה של אשה, מה שדרכה להיות מכוסה, נקרא ערוה. אבל פניה וידיה, במקום שאין דרכה להיות מכוסה, לא נקרא ערוה, כיון שרגילים בזה אין כאן הרהור. […]